Ban điều hành Trung tâm
Ban điều hành, giáo viên, thư ký
Đội ngũ giảng viên
Mẫu bằng, chứng chỉ, chứng nhận
Học viên xem giới thiệu Trung tâm
Thực hành đồ họa quảng cáo
Phòng máy tính LCD hiện đại
Thực hành sửa chữa máy tính
Phòng thực hành điện thoại di động
Phòng thực hành tự động hóa
Nhận thiết bị do SAMSUNG tặng
Phát học bỗng do Việt kiều tặng và mừng ngày Nhà giáo 2003
Mùng ngày Nhà giáo và nhận khen thưởng của Trường ĐHKHTN năm 2004
Hoạt động thể dục thể thao