KỸ THUẬT VIÊN

 

Kỹ thuật viên phần cứng máy tính &
sửa chữa máy tính

* Học từng chuyên đề được cấp Chứng nhận. * Học cả ba chuyên đề được cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên. * Chứng nhận và Chứng chỉ do TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM duyệt cấp.

Xem thông tin chi tiết