LỚP KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA <br> HỆ THỐNG MÁY TÍNH PC VÀ MẠNG MÁY TÍNH

LỚP KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA
HỆ THỐNG MÁY TÍNH PC VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Gồm 2 chuyên đề:
* CĐ1. Hệ thống máy tính PC (lắp ráp máy tính PC, cài đặt phần mềm, sửa chữa hệ thống), kết nối WIFI - học thứ 3 - 5 - 7
* CĐ2. Mạng máy tính - học thứ 3 - 5 - 7
* Học cấp tốc 1 tuần 6 buổi, học khoảng 3 tháng. Lớp học vào buổi tối.

Xem thông tin chi tiết

 LỚP KỸ THUẬT VIÊN <br> SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

LỚP KỸ THUẬT VIÊN
SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

* Chương trình 280 tiết. Thời gian học 4 tháng. Học phí 7.000.000 đồng.
* Học 1 tuần từ 3 tới 5 buổi, có lớp sáng và lớp tối.

Xem thông tin chi tiết

 LỚP KỸ THUẬT VIÊN <br> SỬA CHỮA CHUYÊN NGHIỆP MÁY LAPTOP VÀ IPAD, THIẾT BỊ NGOẠI VI

LỚP KỸ THUẬT VIÊN
SỬA CHỮA CHUYÊN NGHIỆP MÁY LAPTOP VÀ IPAD, THIẾT BỊ NGOẠI VI

Chương trình gồm 2 phần:
* CĐ1: Sửa chữa Laptop (Cài đặt phần mềm và Sửa phần cứng Laptop) - học thứ 2 - 4 - 6.
* CĐ2: Sửa chữa IPAD, TB ngoại vi và kết nối mạng - học thứ 3- 5 - 7.
* Học cấp tốc 1 tuần 6 buổi, học khoảng 3 tháng. Có lớp sáng và tối.

Xem thông tin chi tiết

 LỚP KỸ THUẬT VIÊN <br> SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MÁY TÍNH <br> PC VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

LỚP KỸ THUẬT VIÊN
SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
PC VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Chương trình gồm 2 phần:
* CĐ1: Sửa chữa phần cứng máy tính - học thứ 2 - 4 - 6.
* CĐ2: Sửa chữa TB ngoại vi và TB mạng - học thứ 3 - 5 - 7.
* Học cấp tốc 1 tuần 6 buổi, học khoảng 3 tháng. Có lớp sáng và tối.

Xem thông tin chi tiết

 CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỮA <br> HỆ THỐNG MÁY TÍNH PC <br> KẾT NỐI WIFI

CHUYÊN ĐỀ SỬA CHỮA
HỆ THỐNG MÁY TÍNH PC
KẾT NỐI WIFI

* Chương trình 120 tiết. Thời gian học 2,5 tháng. Học phí 4.500.000 đồng.
* Học buổi tối các ngày thứ ba - thứ năm - thứ bảy hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết

 CHUYÊN ĐỀ <BR> MẠNG MÁY TÍNH

CHUYÊN ĐỀ
MẠNG MÁY TÍNH

* Chương trình 100 tiết. Thời gian học 2 tháng. Học phí 3.500.000 đồng.
* Học buổi tối các ngày thứ ba - thứ năm - thứ bảy hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết