Các lớp Chuyên đề Phần cứng máy tính và Mạng máy tính

Các lớp Chuyên đề Phần cứng máy tính và Mạng máy tính

* Học từng chuyên đề được cấp Chứng nhận..
* Chứng nhận do TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM duyệt cấp.

Xem thông tin chi tiết

 Chuyên đề : Hệ thống máy tính PC <br> (cơ sở điện tử, bộ nguồn, lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI

Chuyên đề : Hệ thống máy tính PC
(cơ sở điện tử, bộ nguồn, lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI

* Chương trình 120 tiết. Thời gian học 2,5 tháng. Học phí 4.500.000 đồng.
* Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ ba - thứ năm - thứ bảy hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết

 Chuyên đề: Sửa chữa chuyên máy Laptop, Macbook, iPAD

Chuyên đề: Sửa chữa chuyên máy Laptop, Macbook, iPAD

* Chương trình 120 tiết. Thời gian học 2,5 tháng. Học phí 4.500.000 đồng.
* Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ hai - thứ tư - thứ sáu hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết

 Chuyên đề : Mạng máy tính

Chuyên đề : Mạng máy tính

* Chương trình 70 tiết. Thời gian học 1,5 tháng. Học phí 2.500.000 đồng.
* Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ hai - thứ tư - thứ sáu hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết