CHUYÊN ĐỀ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

 

 Các lớp Chuyên đề Phần cứng <br> Máy tính và Mạng máy tính

Các lớp Chuyên đề Phần cứng
Máy tính và Mạng máy tính

* Học từng chuyên đề được cấp Chứng nhận.. * Chứng nhận do TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM duyệt cấp.

Xem thông tin chi tiết

 Chuyên đề : Hệ thống máy tính PC <br> (cơ sở điện tử, bộ nguồn, lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI

Chuyên đề : Hệ thống máy tính PC
(cơ sở điện tử, bộ nguồn, lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI

Chương trình 120 tiết. Thời gian học 2,5 tháng. Học phí 4.500.000 đồng. Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ ba - thứ năm - thứ bảy hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết

 Chuyên đề : Mạng máy tính

Chuyên đề : Mạng máy tính

Chương trình 70 tiết. Thời gian học 1,5 tháng. Học phí 2.500.000 đồng. Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ hai - thứ tư - thứ sáu hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết

 Chuyên đề: Sửa chữa chuyên máy Laptop, Macbook, iPAD

Chuyên đề: Sửa chữa chuyên máy Laptop, Macbook, iPAD

Chương trình 120 tiết. Thời gian học 2,5 tháng. Học phí 4.500.000 đồng. Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ hai - thứ tư - thứ sáu hàng tuần.

Xem thông tin chi tiết