GIỚI THIỆU

Trang bị cho học viên kỹ năng sử dụng chương trình vẽ minh họa CORELDRAW và ADOBE ILLUSTRATOR. Đây là 2 chương trình rất phổ dụng trong các ngành thiết kế mỹ thuật, quảng cáo, chế bản và các lĩnh vực liên quan khác...

Yêu cầu: học viên đã biết sử dụng Windows.

CHƯƠNG TRÌNH

COREL DRAW (45 tiết)

 1. Khởi đầu với CorelDraw.
  • Tìm hiểu giao diện chương trình.
  • Một số thao tác cơ bản cần biết.
 2. Vẽ các đối tượng
  • Sử dụng các công cụ vẽ hình dạng.
  • Sử dụng các công cụ vẽ đường nét.
 3. Các thao tác xử lý thường dùng
  • Chọn đối tượng.
  • Nhân bản - Xếp chồng - Gióng hàng - Phân bố.
  • Kết nhóm (Group) - Hợp nhất (Combine) các đối tượng.
  • Các thao tác biến đổi tổng quát (Transform).
 4. Sử dụng các công cụ chỉnh dạng đối tượng
  • Các lệnh Shaping.
  • Sử dụng Shape tool, Knife tool, Eraser tool...
 5. Xác lập thuộc tính Nền (Fill) - Viền (Outline)
 6. Thao tác với Text
 7. Sử dụng một số hiệu ứng (Effects): Power Clip, Extrude, Blend, Envelope.

ADOBE ILUSTRATOR (45 tiết)

 1. Khởi đầu với Illustrator
  • Tìm hiểu giao diện chương trình
  • Một số thao tác cơ bản cần thiết
 2. Vẽ các đối tượng
  • Sử dụng các công cụ vẽ hình dạng.
  • Sử dụng các công cụ vẽ đường nét.
 3. Một số thao tác xử lý thường dùng
  • Chọn đối tượng.
  • Copy và dán Xếp chồng - Gióng hàng - Phân bố.
  • Kết nhóm - Tạo compound path
  • Các phép biến đổi tổng quát (Transform).
  • Sử dụng palette Path Finder.
 4. Xác lập thuộc tính Nền (Fill) - Viền (Stroke)
 5. Thao tác với Text
HỌC PHÍ: ĐÓNG 1 LẦN LÚC GHI DANH  2.500.000đ
 • Corel Draw: 45 tiết lý thuyết và thực hành
 • Adobe Illustrator: 45 tiết lý thuyết và thực hành
 • Học sinh sinh viên giảm 5% học phí.