GIỚI THIỆU

Trang bị cho học viên kỹ năng sử dụng chương trình vẽ minh họa CORELDRAW. Đây là chương trình rất phổ dụng trong các ngành thiết kế mỹ thuật, quảng cáo, chế bản và các lĩnh vực liên quan khác...

Yêu cầu: học viên đã biết sử dụng Windows.

CHƯƠNG TRÌNH

COREL DRAW (50 tiết)

 1. Khởi đầu với CorelDraw.
  • Tìm hiểu giao diện chương trình.
  • Một số thao tác cơ bản cần biết.
 2. Vẽ các đối tượng
  • Sử dụng các công cụ vẽ hình dạng.
  • Sử dụng các công cụ vẽ đường nét.
 3. Các thao tác xử lý thường dùng
  • Chọn đối tượng.
  • Nhân bản - Xếp chồng - Gióng hàng - Phân bố.
  • Kết nhóm (Group) - Hợp nhất (Combine) các đối tượng.
  • Các thao tác biến đổi tổng quát (Transform).
 4. Sử dụng các công cụ chỉnh dạng đối tượng
  • Các lệnh Shaping.
  • Sử dụng Shape tool, Knife tool, Eraser tool...
 5. Xác lập thuộc tính Nền (Fill) - Viền (Outline)
 6. Thao tác với Text
 7. Sử dụng một số hiệu ứng (Effects): Power Clip, Extrude, Blend, Envelope.
HỌC PHÍ: ĐÓNG 1 LẦN LÚC GHI DANH  2.000.000đ
 • Học sinh sinh viên giảm 5% học phí.