GIỚI THIỆU

Chuyên đề mạng máy tính trang bị cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính, kỹ năng thiết kế, cài đặt, quản trị và bảo trì mạng LAN nhỏ và vừa trong một công ty.

HỌC PHÍ - ĐÓNG MỘT LẦN LÚC GHI DANH : 2.500.000đ

NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH

(chương trình có thể thay đổi theo thời gian)

 1. Tổng quan về mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính
  • Cách bấm dây cáp thẳng.
  • Cách bấm dây cáp chéo
  • Test cáp mạng
 2. Các thiết bị về mạng (Switch, Hub, Router, Repeater, Bridge, …vv)
 3. Kết nối mạng workgroup. Chia sẻ dữ liệu qua mạng.
 4. Kết nối mạng LAN qua Router. Kết nối WIFI.
 5. Kết nối mạng Server Client.
 6. Địa chỉ IP, phân chia subnet
 7. Cài windows 2003 bằng đĩa CDROM, hoặc bằng USB.
 8. Ghost server 2003.
 9. Cài DHCP windows server 2003.
 10. Ghost máy tính (win xp, win 8, win 8, win 10) thông qua mạng LAN
 11. Ghost cast server thông qua mạng LAN
 12. Sử dụng True Image để ghost thông qua mạng LAN
 13. Cài PXE Server và Ghost máy tính thông qua PXE Server
 14. Ghost cast server kết hợp với PXE server
 15. Cài DNS server windows 2003
 16. Cài Domain controller windows 2003
 17. Active Directory (Organization Unit, Group, User, …vv)
 18. Group policy windows 2003
 19. Sử dụng Virtual Machine
 20. Cài windows server 2008
 21. Cài DHCP windows server 2008
 22. Cài DNS server 2008
 23. Cài Domain Controller windows 2008
 24. Group policy windows 2008
 25. Cài NAT server để các máy tính trong mang LAN truy cập được Internet
 26. Cài WDS server
 27. Cài windows 7 qua mạng LAN với dịch vụ WDS server 2008
 28. Capture windows 7 và các ứng dụng lên máy server 2008
 29. Cài windows 7 và các ứng dụng qua mạng LAN với dịch vụ WDS server 2008
 30. Cài đặt chương trình Antivirus trên hệ thống mạng

CHỨNG NHẬN

Đạt điểm thi cuối khóa 5,0 / 10 trở lên được cấp Chứng nhận của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.