►GIỚI THIỆU

Chuyên đề mạng máy tính trang bị cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính, kỹ năng thiết kế, cài đặt, quản trị và bảo trì mạng LAN nhỏ và vừa trong một công ty.

HỌC PHÍ - ĐÓNG MỘT LẦN LÚC GHI DANH : 3.500.000đ

NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH

(chương trình có thể thay đổi theo thời gian)

 1. Tổng quan về mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính
 2. Cách bấm dây cáp:
  • Bấm cáp thẳng.
  • bấm cáp chéo
  • Test cáp mạng
 3. Các thiết bị về mạng (Switch, Hub, Router, Repeater, Bridge, …vv)
 4. Kết nối mạng workgroup. Chia sẻ dữ liệu qua mạng.
  • Kết nối mạng LAN qua Router.
  • Kết nối WIFI.
 5. Kết nối mạng Server Client.
 6. Địa chỉ IP, phân chia subnet
 7. Windows server 2003
  • Cài windows 2003 bằng đĩa CDROM.
  • Cài windows 2003 bằng USB.
  • Ghost server 2003.
  • Cài DHCP windows server 2003.
  • Ghost máy tính (win xp, win 8, win 8, win 10) thông qua mạng LAN
  • Ghost cast server thông qua mạng LAN
  • Sử dụng True Image để ghost thông qua mạng LAN
  • Cài PXE Server và Ghost máy tính thông qua PXE Server
  • Ghost cast server kết hợp với PXE server
  • Cài DNS server windows 2003
  • Cài Domain controller windows 2003
  • Active Directory (Organization Unit, Group, User, …vv)
  • Group policy windows 2003
 8. Sử dụng Virtual Machine tạo server ảo, các máy con ảo.
 9. Windows server 2008
  • Cài windows server 2008
  • Cài DHCP windows server 2008
  • Cài DNS server 2008
  • Cài Domain Controller windows 2008
  • Group policy windows 2008
  • Cài NAT server để các máy tính trong mang LAN truy cập được Internet
  • Cài WDS server 2008
  • Cài windows 7 qua mạng LAN với dịch vụ WDS server 2008
  • Capture windows 7 và các ứng dụng lên máy server 2008
  • Cài windows 7 và các ứng dụng qua mạng LAN với dịch vụ WDS server 2008
 10. Cài đặt chương trình Antivirus trên hệ thống mạng
 11. Windows server 2012
  • Cài windows server 2012
  • Cài DHCP windows server 2012
  • Cài DNS server 2012
  • Cài Domain Controller windows 2012
  • Group policy windows 2012
  • Cài WDS server 2012
  • Cài đặt web server.
  • Cài đặt Mail Server