Kết quả hình ảnh cho môn học indesign

 

INDESIGN là phần mềm dàn trang trên máy tính để tạo ra các ấn phẩm như: tạp chí, báo, sách, …vv. Sau đó xuất ra các tài liệu PDF. Rồi bình bản bằng phần mềm Quite Imposing để đem in ấn trên tờ giấy khổ lớn.

Chương trình 50 tiết. Thời gian học khoảng 1,5 tháng. Học phí 2.000.000 đồng.

Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ hai - thứ tư - thứ sáu.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(có thể thay đổi theo thời gian)

1. Tìm hiểu giao diện Indesign CC 2015

2. Tạo một Indesign Document mới. Thêm trang, dời trang, hủy trang.

3. Thiết kế và xây dựng Layout. Trang Master. Thêm các đường chỉ dẫn, tạo các frame giữ chỗ trước. Đánh số trang tự động, ..

 • Đặt văn bản lên trang. Đặt các hình ảnh lên trang.
 • Áp dụng trang master cho các trang tài liệu.
 • Tạo các frame văn bản, và frame hình.
 • Đặt văn bản vào frame (gõ trực tiếp, từ một file văn bản có sẵn, đặt văn bản giữ chỗ).
 • Định dạng ký tự, định dạng đoạn, xử dụng các styles định dạng đoạn.
 • Điều chỉnh các frame văn bản, biến đổi frame.
 • Đặt hình ảnh vào frame. Điều chỉnh các frame chứa ảnh.
 • Phủ văn bản xung quanh một hình ảnh.
 • Làm việc với các đường cắt clipping path, kênh alpha, xoá nền trắng một ảnh.

4. Quản lý các liên kết các file hình ảnh đã nhập.

5. Các công cụ vẽ shape, vẽ path.

 • Phương pháp vẽ hình, thao tác đối với đối tượng: khoá, nhóm, rã nhóm, bố trí, xoay lật, …
 • Biến đổi text thành đối tượng outline
 • Văn bản chạy theo đường path.

6. Dàn trang báo chí.

7. Dàn trang tạp chí.

8. Tạo trang bìa sách, bìa tạp chí.

9. Thêm màu vào bảng swatches, thay đổi sắc độ màu

 • Áp dụng màu cho các đối tượng, văn bản.
 • Sử dụng bảng Gradient và công cụ Gradient tool
 • Làm việc với mẫu tô chuyển sắc: tạo và áp dụng, điều chỉnh hướng

10. Tạo các nét stroke đứt đoạn

11. Các lớp: tạo lớp, di chuyển các lớp, các đối tượng từ lớp này sang lớp khác.

12. Tạo table.

13. Xử dụng thư viện để quản lý các đối tượng

14. Xác lập các tuỳ chọn in.

15. Tập hợp các file để đưa tới phòng dịch vụ xuất phim: Pakage các file .

16. Xuất file tài liệu sang dạng PDF

17. Tạo Booklet.

18. Tạo bảng mục lục.

19. Tạo Book file.

20. Quản lý một tài liệu PDF.

 • Thêm trang. Xóa trang. Trích trang. Thay trang. Đính kèm trang.
 • Sắp xếp lại các trang.
 • Hiệu đính văn bản trong trang PDF.

21. Bình trang bằng Imposing Plus.

 • Tạo booklet - saddle stiched
 • Tạo booklet - perfect bound
 • Tạo N-up pages
 • Sắp xếp shuffle pages
 • Tạo 8 up pages