• ILLUSTRATOR là phần mềm thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn rất phổ biến, thiết kế cho đồ họa Vector như logo, poster, flyer, brochure, …
 • Chương trình 50 tiết. Thời gian học khoảng 1,5 tháng. Học phí 2.000.000 đồng.
 • Học buổi sáng hoặc buổi tối các ngày thứ hai - thứ tư - thứ sáu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(có thể thay đổi theo thời gian)

 1. Tìm hiểu giao diện Illustrator CC 2015
 2. Vẽ các đối tượng
  • Sử dụng các công cụ vẽ hình dạng.
  • Sử dụng các công cụ vẽ đường nét.
 3. Các thao tác xử lý thường dùng
  • Chọn đối tượng.
  • Copy và dán Xếp chồng - Gióng hàng - Phân bố.
  • Kết nhóm - Tạo compound path
  • Các phép biến đổi tổng quát (Transform).
  • Sử dụng palette Path Finder.
 4. Xác lập thuộc tính Nền (Fill) - Viền (Stroke)
 5. Thao tác với Text
 6. Thực hiện vẽ logo.
 7. Thiết kế brochure, Flyer, Poster, Folder, Name card.