Kỹ thuật viên phần cứng máy tính &
sửa chữa máy tính

GIỚI THIỆU

Trung tâm mở lớp Kỹ thuật viên Phần cứng máy tính đầu tiên trong cả nước năm 1994, thu hút nhiều học viên ở nhiều trình độ khác nhau và từ nhiều miền của đất nước. Năm 2017 đổi thành lớp Kỹ thuật viên Phần cứng máy tính và sửa chữa máy tính. Đào tạo trên 2000 học viên và gần 300 kỹ thuật viên. Nhiều người học lớp này để có “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” hoặc nghề tay trái thêm thu nhập hoặc để hỗ trợ học tập, công tác của mình.

CHƯƠNG TRÌNH

Gồm 3 chuyên đề:

  • CĐ1 - Cơ sở điện tử, Bộ nguồn, Lắp ráp cài đặt sửa chữa hệ thống máy tính PC, Kết nối Wifi.
  • CĐ2 - Sửa chữa chuyên máy LAPTOP, MACBOOK, IPAD.
  • CĐ3 - Mạng máy tính

F   Học từng chuyên đề được cấp Chứng nhận.

F   Học cả ba chuyên đề được cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên.

Chứng nhận và Chứng chỉ do TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM duyệt cấp.

¤ KHAI GIẢNG - Xem lịch khai giảng tại mục LỊCH KHAI GIẢNG

¤ HỌC PHÍ

CĐ1  (120 tiết) – Học phí : 3.500.000đ
CĐ2  (120 tiết) – Học phí : 3.500.000đ
CĐ3  (70 tiết)   – Học phí : 2.000.000đ

KỸ THUẬT VIÊN (310 tiết) – Học phí: 9.000.000 đ

ĐÓNG MỘT LẦN LÚC GHI DANH CÒN 8.500.000 đ