Chuyên đề 1: Cơ sở điện tử, bộ nguồn, lắp ráp cài đặt sửa chữa hệ thống
máy tính PC, kết nối WIFI

GIỚI THIỆU

Trung tâm Điện tử - Máy tính trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) hoạt động từ năm 1984 đào tạo các lớp Kỹ thuật viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều lớp chuyên đề khoa học – kỹ thuật – công nghệ, tin học ABC … Riêng các lớp Phần cứng máy tính từ năm 1994, đến nay đã đào tạo trên 2000 học viên, trong đó có gần 300 Kỹ thuật viên Sửa chữa Máy tính.

Chương trình rèn luyện học viên khả năng lý luận, óc phân tích, kỹ năng thực hành, tổng hợp lại để giải quyết các tình huống, sự cố kỹ thuật đã quen hay chưa gặp lần nào. Tốt nghiệp có thể mở cơ sở sửa chữa máy tính hoặc làm việc các công ty.

  • Cơ sở học tập gồm 2 phòng máy tính, 1 xưởng thực hành
  • Các giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình

Đây là Chuyên đề 1 trong chương trình đào tạo Kỹ thuật viên Phần cứng máy tính và Sửa chữa máy tính.

¤ HỌC PHÍ

ĐÓNG MỘT LẦN LÚC GHI DANH – Học phí : 3.500.000đ

¤ CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên đề 1: Cơ sở điện tử, bộ nguồn, lắp ráp cài đặt sửa chữa hệ thống máy tính PC, kết nối WIFI - 120 tiết

1.      Cơ sở điện tử - 10 tiết

2.      Bộ nguồn máy tính PC – 15 tiết

3.      Tổ chức và hoạt động của máy tính - 5 tiết

4.      Lắp ráp máy tính PC – 10 tiết

·        Cách lựa chọn các thiết bị để lắp ráp một máy tính PC.

·        Thực hành lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh, cách nâng cấp các thiết bị phần cứng và bảo trì.

5.      Cài đặt phần mềm cho máy tính PC - 30 tiết

·        Khai báo BIOS setup.

·        Cài đt h điu hành Windows (XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10) t đĩa CD/DVD và USB.

·        Cài đt nhiu h điu hành trên mt máy tính.

·        To USB cài đt nhiu h điu hành.

·        Tìm driver cho thiết b trên internet.

·        Cài đt các chương trình ng dng.

·        Ghost đa cu hình và t đng cài driver.

6.      Sửa chữa các thành phần hệ thống - 30 tiết

·        Sửa chữa trường hợp đĩa cứng bị mất các ổ đĩa logic (trong Windows không nhận được ổ đĩa).

·        Windows bị mất các file hệ thống, không khởi động được.

·        Sửa bad sector trên đĩa cứng và cách cắt bad sector.

·        Cứu lại dữ liệu khi bị xóa nhầm, format nhầm,…

·        Xử lý sự cố phần cứng.

·        Xử lý sự cố phần mềm.

7.      Kết nối mạng internet (có dây và không dây) - 20 tiết

·        Giới thiệu các thiết bị mạng.

·        Địa chỉ IP.

·        Cấu hình mạng.

·        Chia sẻ dữ liệu trên mạng.

·        Hệ thống mạng không dây.

·        Cấu hình Wireless Access Point.

·        Xây dựng và bảo mật hệ thống mạng không dây (Wi-Fi).

·        Xử lý các sự cố khi không kết nối được mạng internet.

¤ CHỨNG NHẬN

Đạt điểm thi cuối khóa 5,0 / 10 trở lên được cấp Chứng nhận của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.